30 December 2018 - UFC Heavyweight Title & Fighter Rankings

  • Căştigător27
      • Să dețină titlul la această dată